25/02
2005

Sheria za Ardhi na Jinsia Tanzania

1) Sheria ya Ardhi namba 4 ya 1999. 2) Sheria ya Ardhi ya Vijiji namba 5 ya 1999. 3) Sheria ya Mahakama za Utatuzi wa Migogoro ya Ardhi namba 2 ya 2002. 4) Marekebisho ya sheria ya Ardhi namba 2 ya 2004. 5) Marekebisho ya sheria namba 11 ya 2005 sehemu ya nne.
1) Sheria ya Ardhi namba 4 ya 1999.
2) Sheria ya Ardhi ya Vijiji namba 5 ya 1999.
3) Sheria ya Mahakama za Utatuzi wa
Migogoro ya Ardhi namba 2 ya 2002.
4) Marekebisho ya sheria ya Ardhi namba 2 ya 2004.
5) Marekebisho ya sheria namba 11 ya 2005 sehemu ya nne.

Full Document:

Attachmentsheria_ardhi_jinsia.pdf